„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Ofiary

Aktualnie znajdujesz się na: /

Antoni Błażewicz

Antoni Błażewicz – ur. w 1897 r. w Krasławiu (gubernia witebska), zastępca naczelnika stacji kolejowej Otrada (obwód orłowski). Aresztowany 3 grudnia 1937 r., oskarżony o agitację kontrrewolucyjną i działalność dywersyjną, skazany na karę śmierci 30 grudnia 1937 r., rozstrzelany 25 stycznia 1938 r. Fot. Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Moskwie.