„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Filmy

Aktualnie znajdujesz się na: /

„Rozstrzelać Polaków”, scen. Tomasz Sommer, reż. Mirosław Majeran

Film dokumentalny Tomasza Sommera i Mirosława Majerana dotyczy operacji antypolskiej, przeprowadzonej przez sowieckie NKWD w czasie Wielkiego Terroru w latach 1937–1938 – ludobójstwa popełnionego na Polakach, obywatelach ZSRS.