„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Filmy

Aktualnie znajdujesz się na: /

„Ojcu”, scen. i reż. Liliana Komorowska i Diana Skaya

Historia Kresowianina Adama Bandrowskiego, nauczyciela z Winnicy, widziana oczyma jego trzyletniej córki Aliny. Bandrowski był jedną z ponad 100 tys. ofiar ludobójczej „operacji polskiej” NKWD 1937–1938, skierowanej przeciwko Polakom – obywatelom ZSRS.