„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Relacje świadków

Aktualnie znajdujesz się na: /

Relacja Galiny Stankiewicz

Galina Stankiewicz – ur. w 1933 r. w Leningradzie. Wkrótce po aresztowaniu i rozstrzelaniu ojca, w grudniu 1937 r. razem z matką i bratem była zesłana do Kargopola w obwodzie archangielskim, gdzie przebywała na zesłaniu do 1940 r. Po zwolnieniu ze zsyłki, nie miała prawa powrotu do Leningradu. Wraz z matką przejechała do miasta Wysznij Wołoczok, skąd została ewakuowana do wsi Wyszitino w obwodzie kalinińskim.