„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Ofiary represji

Aktualnie znajdujesz się na: /

Ryszard Biernacki

Ryszard Biernacki – ur. 1904 r. w miejscowości Strieleckaja (gubernia tulska), sekretarz Rejonowego Departamentu Ziemskiego. Aresztowany 24 stycznia 1937 r., oskarżony o udział w kontrrewolucyjnej organizacji terrorystycznej, skazany na karę śmierci 2 lipca 1937 r., tego samego dnia rozstrzelany. Fot. Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Moskwie.

  • Ryszard Biernacki
    Ryszard Biernacki