„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Ofiary represji

Aktualnie znajdujesz się na: /

Franciszek Bodziszewski

Franciszek Bodziszewski – ur. w 1906 r. we wsi Puljanówka koło Nowogrodu Wołyńskiego, student szkoły medycznej. Aresztowany 5 marca 1938 r., oskarżony o przynależność do kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej organizacji Związek Patriotów Polskich, skazany na karę śmierci 16 maja 1938 r., rozstrzelany 26 maja 1938 r. Fot. Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Moskwie.

  • Franciszek Bodziszewski
    Franciszek Bodziszewski