„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Statystyka zbrodni

Statystyka zbrodni

Szacunkowa liczba osób represjonowanych w ZSRS w ramach „operacji polskiej” NKWD od 25 sierpnia 1937 r. do 15 listopada 1938 r. według klucza geograficznego, instytucjonalnego i rodzaju wymierzonej kary.

 

 

W sumie osądzono

Skazano na karę śmierci

Skazano na inny rodzaj represji

 Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD)

 Azerbejdżańskiej SRS

 189

 100

 89

 Ormiańskiej SRS

 19

 7

 12

 Białoruskiej SRS

 19931

 7772

 2159

 Gruzińskiej SRS

 89

 47

 42

 Kazachskiej SRS

 1968

 1777

 191

 Kirgiskiej SRS

 76

 36

 40

 Tadżyckiej SRS

 30

 11

 19

 Turkmeńskiej SRS

 157

 91

 66

 Uzbeckiej SRS

 533

 121

 412

 Ukraińskiej SRS

 55928

 47327

 8601

 Baszkirskiej ASRS

 450

 343

 107

 Buriacko-Mongolskiej ASRS

 86

 74

 12

 Dagestańskiej ASRS

 14

 12

 2

 Kabardyno-Bałkarskiej ASRS

 52

 48

 4

 Kałmuckiej ASRS

 9

 7

 2

 Karelskiej ASRS

 146

 119

 27

 Komi ASRS

 62

 44

 18

 Krymskiej ASRS

 488

 315

 173

 Maryjskiej ASRS

 129

 109

 20

 Mordwińskiej ASRS

 288

 229

 29

 ASRS Niemców Powołża

 38

 21

 17

 Północno-Osetyńskiej ASRS

 137

 81

 56

 Tatarskiej ASRS

 307

 160

 147

 Udmurcka ASRS 77 22 55

 Czeczeńsko-Inguskiej ASRS

 112

 102

 10

 Czuwaskiej ASRS

 36

 16

 20

 Jakuckiej ASRS

 68

 34

 34

 Zarządy Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (UNKWD)

 Kraju Ałtajskiego

 1540

 1230

 310

 Kraju Dalekowschodniego

 536

 376

 160

 Kraju Krasnodarskiego

 1916

 1807

 109

 Kraju Krasnojarskiego

 2269

 1859

 410

 Kraju Ordżonikidzkiego

 423

 214

 209

 Obwodu archangielskiego

 328

 163

 165

 Obwodu wołogodzkiego

 193

 121

 72

 Obwodu woroneskiego

 658

 345

 313

 Obwodu gorkowskiego

 786

 519

 267

 Obwodu iwanowskiego

 200

 145

 55

 Obwodu irkuckiego

 649

 626

 23

 Obwodu kalinińskiego

 140

 109

 31

 Obwodu kirowskiego

 138

 108

 30

 Obwodu kujbyszewskiego

 279

 132

 147

 Obwodu kurskiego

 314

 171

 143

 Obwodu leningradzkiego

 7404

 6597

 807

 Obwodu moskiewskiego

 2875

 1880

 995

 Obwodu murmańskiego

 51

 45

 6

Obwodu nowosybirskiego 7444 7012 432

 Obwodu omskiego

 1106

 430

 676

 Obwodu orenburskiego

 483

 471

 12

 Obwodu orłowskiego

 892

 428

 464

 Obwodu rostowskiego

 1478

 847

 631

 Obwodu riazańskiego

 86

 50

 36

 Obwodu saratowskiego

 472

 216

 256

 Obwodu swierdłowskiego

 5988

 3794

 2194

 Obwodu smoleńskiego

 3717

 2203

 1514

 Obwodu stalingradzkiego

 763

 552

 211

 Obwodu tambowskiego

 395

 301

 94

 Obwodu tulskiego

 976

 416

 560

 Obwodu czelabińskiego

 2693

 2212

 481

 Obwodu czytyjskiego

 130

 112

 18

 Obwodu jarosławskiego

 477

 356

 121

 Oddział Drogowo-Transportowy Głównego Zarządu Bezpieczeństwa Państwowego (DTO GUGB NKWD)

 

 10647

 6219

 4428

W tej liczbie      

 6. oddział GUGB

 8

 2

 6

 Linia kolejowa im. Woroszyłowa

 130

 75

 55

 Linia kolejowa im. Dzierżyńskiego

 244

 115

 129

 Linia kolejowa im. Kaganowicza

 248

 128

 120

 Linia kolejowa im. Mołotowa

 302

 260

 42

 Linia kolejowa im. Stalina

 639

 308

 331

Amurska linia kolejowa 12   2

 Aszchabadzka linia kolejowa

 32

 27

 5

 Białoruska linia kolejowa

 841

 758

 83

 Wschodnio-syberyjska linia kolejowa

 76

 50

 26

 Gorkowska linia kolejowa

 123

 45

 78

 Daleko-wschodnia linia kolejowa

 61

 20

 41

 Zakaukaska linia kolejowa

 78

 29

 49

 Zachodnia linia kolejowa

 920

 609

 311

 Kazańska linia kolejowa

 147

 90

 57

 Kalinińska linia kolejowa

 233

 140

 93

 Kirowska linia kolejowa

 8

 6

 2

 Kujbyszewska linia kolejowa

 94

 33

 61

 Leninowska linia kolejowa

 172

 96

 76

 Linia kolejowa Moskwa-Donbas

 128

 47

 81

 Linia kolejowa Moskwa-Kijów

 195

 100

 95

 Wokół moskiewska linia kolejowa

 12

 3

 9

 Odeska linia kolejowa

 380

 163

 217

 Oktiabrska linia kolejowa

 311

 289

 22

 Omska linia kolejowa

 258

 162

 96

Ordżonikidziewska linia kolejowa  224  108 116

 Orenburska linia kolejowa

 122

 122

 0

 Riazańsko-uralska linia kolejowa

 66

 26

 40

 Północna linia kolejowa

 111

 49

 62

 Północno-doniecka linia kolejowa

 273

 207

 66

 Stalingradzka linia kolejowa

 28

 10

 18

 Taszkiencka linia kolejowa

 106

 44

 62

 Tomska linia kolejowa

 381

 365

 16

 Turkmeńsko-syberyjska linia kolejowa

 121

 105

 16

 Południowo-wschodnia linia kolejowa

 59

 21

 38

 Południowo-zachodnia linia kolejowa

 1743

 694

 1049

 Południowa linia kolejowa linia kolejowa

 622

 302

 320

 Południowo-doniecka linia kolejowa

 103

 64

 39

 Południowo-uralska linia kolejowa

 864

 488

 376

 Jarosławska linia kolejowa

 172

 59

 113

 W sumie w ZSRS

 139835

 111091

 28744

 

Na podstawie:

N.W. Pietrow, A.B. Roginskij, "Polskaja opieracyja" NKWD 1937-1938 gg., [w:] Riepriessii protiw polakow i polskich grażdan, Moskwa 1997.