„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Dokumenty

Protokół posiedzenia Trójki (szef zarządu obwodowego NKWD, sekretarz komitetu obwodowego WKP(b) i prokurator obwodowy) z decyzją o rozstrzelaniu dwunastu osób i zesłaniu jednej na dziesięć lat łagru.

Protokół posiedzenia Trójki (szef zarządu obwodowego NKWD, sekretarz komitetu obwodowego WKP(b) i prokurator obwodowy) przy NKWD USRS obwodu winnickiego z decyzją o rozstrzelaniu dwunastu osób i zesłaniu jednej na dziesięć lat łagru na podstawie rozkazu nr 00485. Źródło: Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.