„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Dokumenty

Pierwsza strona protokołu posiedzenia Dwójki (szefa miejscowego NKWD i prokuratora) przy NKWD USRS z terenu obwodu odeskiego z decyzją o rozstrzelaniu sześciu osób.

Pierwsza strona protokołu posiedzenia Dwójki (szefa miejscowego NKWD i prokuratora) przy NKWD USRS z terenu obwodu odeskiego z decyzją o rozstrzelaniu sześciu osób na podstawie rozkazu nr 00485, przesłany do zatwierdzenia do centrali w Moskwie. Źródło: Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.