„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Dokumenty

Ściśle tajna notatka 1 Oddziału Specjalnego NKWD USRS (statystyka i ewidencja) informująca o wykonaniu w dn. 4 X 1937 r. kary śmierci na skazanym Sewerynie Słowackim-Świetochowskim

Ściśle tajna notatka 1 Oddziału Specjalnego NKWD USRS (statystyka i ewidencja) informująca o wykonaniu w dn. 4 X 1937 r. kary śmierci na skazanym Sewerynie Słowackim-Świetochowskim – dyrektorze zakładów spirytusowych w Kijowie, wcześniej zamieszkałym w Polsce. Źródło: Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.