„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Dokumenty

Schemat Polskiej Organizacji Wojskowej rzekomo istniejącej w Kijowskim Okręgu Wojskowym.

Schemat Polskiej Organizacji Wojskowej rzekomo istniejącej w Kijowskim Okręgu Wojskowym, sporządzony w 1938 r. przez naczelnika Oddziału Specjalnego (Osobyj Otdieł) NKWD Kijowskiego Okręgu Wojskowego majora BP Dmitrija Grieczuchina. Sprawa POW była mistyfikacją organów bezpieczeństwa ZSRS. Źródło: Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

  • GDA SBU, f.16, op.31 (1951), spr.12, ark.91,
    GDA SBU, f.16, op.31 (1951), spr.12, ark.91, Źródło: Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy