„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Irkuck

Irkuck, Piwowaricha. Miejsce pochówku ok. 20 tysięcy ofiar Wielkiego Terroru, rozstrzelanych w latach 1937‒1938. Fot. Archiwum Elektroniczne Centrum Naukowo-Informacyjnego „Fundacja Jofe” w Petersburgu.

  • Irkuck, Piwowaricha. Miejsce pochówku ok. 20 tysięcy ofiar Wielkiego Terroru, rozstrzelanych w latach 1937‒1938.
    Irkuck, Piwowaricha. Fot. ze zbiorów Centrum Naukowo-Informacyjnego „Fundacji Jofe” w Petersburgu