„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Tomsk

Tomsk, Kasztaczna Góra. Miejsce masowych egzekucji przeprowadzanych w latach 1937–1938. Miejscowe władze od lat zezwalają na zasypywanie wąwozu na Kasztacznej Górze odpadami budowlanymi, szczątki kilku tysięcy ofiar Wielkiego Terroru spoczywają więc pod zwałami gruzu i śmieci. Fot. Archiwum Elektroniczne Centrum Naukowo-Informacyjnego „Fundacja Jofe” w Petersburgu.

  • Tomsk, Kasztaczna Góra. Miejsce masowych egzekucji przeprowadzanych w latach 1937–1938. Miejscowe władze od lat zezwalają na zasypywanie wąwozu na Kasztacznej Górze odpadami budowlanymi, szczątki kilku tysięcy ofiar Wielkiego Terroru spoczywają więc pod zwałami gruzu i śmieci.
    Tomsk, Kasztaczna Góra. Fot. ze zbiorów Centrum Naukowo-Informacyjnego „Fundacji Jofe” w Petersburgu