„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Moskwa

Butowo pod Moskwą. Dawny poligon strzelecki NKWD. Miejsce masowych egzekucji przeprowadzanych w latach 1937–1938. Fot. Maciej Wyrwa/CPRDiP

  • Butowo – Moskwa
    Butowo – Moskwa