„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Pietrozawodsk

Krasnyj Bór koło Pietrozawodska. Miejsce, w którym znajdują się masowe groby Polaków rozstrzelanych na uroczysku w latach 1937‒1938. Na zdjęciu symboliczny krzyż. Fot. Maciej Wyrwa/CPRDiP.

  • Krasnyj Bór koło Pietrozawodska. Miejsce, w którym znajdują się masowe groby Polaków rozstrzelanych na uroczysku w latach 1937‒1938. Na zdjęciu symboliczny krzyż.
    Krasnyj Bór koło Pietrozawodska. Fot. Maciej Wyrwa/CPRDiP