„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Sandarmoch

Sandarmoch. Krzyż pamiątkowy na uroczysku Sandarmoch. Napis na pomniku: „W 60. rocznicę Sołowieckim Więźniom – Polakom i kapłanom, którzy znaleźli wieczny odpoczynek na tej ziemi. 27.10.1997. Rodacy”. Fot. Centrum Naukowo-Informacyjne „Memoriał” w Petersburgu.

  • Krzyż pamiątkowy na uroczysku Sandarmoch. Napis na pomniku: „W 60. rocznicę Sołowieckim Więźniom – Polakom i kapłanom, którzy znaleźli wieczny odpoczynek na tej ziemi. 27.10.1997. Rodacy”. Fot. ze zbiorów Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Petersburgu.
    Krzyż pamiątkowy na uroczysku Sandarmoch.