„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Wyspy Sołowieckie

Wielka Sołowiecka. Miejsce, w którym funkcjonował pierwszy łagier sowiecki. Napis na kamieniu brzmi: „Pamięci Polaków więźniów Sołówek. Rodacy”. Fot. Maciej Wyrwa/CPRDiP.

  • Wielka Sołowiecka. Miejsce, w którym funkcjonował pierwszy łagier sowiecki. Napis na kamieniu brzmi: „Pamięci Polaków więźniów Sołówek. Rodacy”.
    Wielka Sołowiecka. Fot. Maciej Wyrwa/CPRDiP.