„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Materiały do pobrania

Aktualnie znajdujesz się na: /

Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Represje wobec Polaków. Tom 1. Polacy w Gruzji – Gruzini w Polsce.

Publikacja zawiera pochodzące z archiwum MSW Gruzji dokumenty ukazujące prowadzone na terenie Gruzji w latach 1937–1938 represje aparatu NKWD wobec Polaków w ramach „operacji polskiej" NKWD i tzw. operacji kułackiej. Wydawnictwo zawiera m.in. 142 zachowane protokoły pozasądowych komisji specjalnych – swoiste listy śmierci.