„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Materiały do pobrania

Aktualnie znajdujesz się na: /

Wielki Terror: operacja polska 1937–1938. Cz. 1

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczono 97 dokumentów pochodzących z archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Dotyczą one m.in. zwalczania przez sowiecki aparat bezpieczeństwa tzw. polskiego szpiegostwa, tj. domniemanych i faktycznych działań Oddziału II Sztabu Głównego WP na sowieckiej Ukrainie, deportacji z pasa przygranicznego Polaków i Niemców do Kazachstanu oraz działań w ramach tzw. operacji polskiej.

  • Wielki Terror
    Wielki Terror