„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Książki o „operacji polskiej” NKWD

Łoziński Mieczysław, Operacja polska. Stalinowska zbrodnia na Polakach w latach 1937–38

"Ludzie stopniowo przyzwyczajali się do tego represyjnego trybu życia. Zapadały wysokie wyroki. Posyłano skazanych do obozów ciężkiej pracy przy realizacji 5-letnich planów związanych z uprzemysłowieniem Związku Radzieckiego, przy budowie fabryk, elektrowni wodnych, przy budowie kolei żelaznych, kanałów, kopalń itd. Osoby skazane miały możliwość listownego kontaktowania się ze swymi rodzinami i krewnymi. W swoich krótkich listach, a tylko to wolno było pisać, donosili, że jest im nieźle, że pozostają w dobrym zdrowiu. Natomiast aresztowania z lat1937–1938, które obejmowały wyłącznie polskich mężczyzn, miały charakter absolutnej niejawności. A co najważniejsze, nieznane były wyroki, nieznane były miejsca ich pobytu, nieznany był los uprowadzonych. Władze z uporem zachowywały się tajemniczo i milcząco".

Łoziński Mieczysław, Operacja polska. Stalinowska zbrodnia na Polakach w latach 193738, Kłodawa 2009, ISBN 839-16-4620-3.