„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Książki o „operacji polskiej” NKWD

Iwanow Nikołaj, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939

"Nacjonalistyczny carat i internacjonalistyczny bolszewizm miały w traktowaniu polskości kresowej wiele znamiennych cech wspólnych; różniły się jedynie w szczegółach stosowanych represji. To właśnie Stalin doprowadził niszczenie polskości na Kresach – z uporem podejmowane przez wielu carów rosyjskich – do granic okrucieństwa nie znanych przedtem historii jakiegokolwiek narodu. Władca Rosji Radzieckiej po raz pierwszy w dziejach zastosował wobec Polaków metodę masowych wywózek, wysiedleń i ludobójstwa, chcą w ten sposób na zawsze rozwiązać problem polskości kresowej".

 

Iwanow Nikołaj, Pierwszy naród ukarany.Polacy w Związku Radzieckim 19211939, Warszawa 1991, ISBN 83-01-10537-2