„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Książki o „operacji polskiej” NKWD

Sommer Tomasz, Operacja antypolska NKWD 1937–1938

Książka to zwieńczenie trylogii poświęconej ludobójstwu dokonanemu na Polakach w ZSRS w latach 1937–1938. W wyniku sowieckiego terroru zginęło ok. 200 tys. spośród prawie miliona tamtejszych Polaków. Operację zleciło Biuro Polityczne KC WKP(b) pod przewodnictwem Józefa Stalina, a przeprowadził ówczesny szef NKWD Nikołaj Jeżow przy pomocy ściśle tajnego rozkazu 00485. Operacja polska NKWD była drugą pod względem ilości ofiar częścią sowieckiego Wielkiego Terroru. Książka jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na ten temat dostępnym na rynku europejskim!

Sommer Tomasz, Operacja antypolska NKWD 19371938, Warszawa 2014, ISBN 978-83-61935-81-0.