„OPERACJA POLSKA” NKWD 1937–1938

Moskwa

Butowo pod Moskwą. Dawny poligon strzelecki NKWD. Miejsce masowych egzekucji przeprowadzanych w latach 1937–1938. Fot. Archiwum Elektroniczne Centrum Naukowo-Informacyjnego „Fundacja Jofe” w Petersburgu.

  • Butowo pod Moskwą.
    Butowo pod Moskwą. Fot. ze zbiorów Centrum Naukowo-Informacyjnego „Fundacji Jofe” w Petersburgu